Drevené vetrané fasády

Fasádová doska

Fasádová doska

Šikmá fasádová doska

Šikmá fasádová doska

Obkladová doska

Obkladová doska