Dvojposchodový dom B-74

B-74 1B-74 2
B-74 1B-74 2

Plán

1. poschodie

экспликация

2. poschodie

экспликация

Explikácia miestností

1. Tambur 2,43 m2
2. Technická miestnosť 2,84 m2
3. Chodba 4,20 m2
4. Spálňa 12,49 m2
5. WC 5,79 m2
6. Kuchyňa-obývacia izba 21,74 m2
7. Priestor pod schodmi 5,78 m2
8. Chodba 1,00 m2
9. Spálňa 15,01 m2
10. WC 3,59 m2
   
Plocha všetkých miestností 74,87 m2
Plocha domu 94,02 m2
Plocha vstupných skupín 25,72 m2
Stavebná plocha, berúc do úvahy plochu vstupných skupín  93,97 m2