Konštrukcie

Vonkajšia stena s obmedzenou priepustnosťou pod vetranú fasádu s dvojitým skeletom

Vonkajšia stena s obmedzenou priepustnosťou pod vetranú fasádu s dvojitým skeletom
Vonkajšia stena s obmedzenou priepustnosťou pod vetranú fasádu s dvojitým skeletom
Popis Hrúbka,
mm
1 Dekoratívne fasádne dosky 25
2 Ochranná mreža z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 30x50mm 300
3 Difúzna trojvrstvová membrána DELTA®-VENT N -
4 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 200+200
5 Dvojitý skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х200 mm + 45х148 mm, e=625 mm 200+148
6 Doska Steico Universal, λ=0,048 m*ºС/W 52
7 Orientovane triesková doska OSB-3 15
8 Párový izolačný povlak s obmedzenou priepustnosťou DELTA®-LUXX -
9 Sadrokartón 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov (vrátane materských škôl, škôl a zdravotníckych zariadení).

R= 11,4254 (m²*kW)

U= 0,0875 (W/m²* k)

Vonkajšia stena pod omietku

Vonkajšia stena pod omietku
Vonkajšia stena pod omietku
Popis Hrúbka,
mm
1 Dekoratívna omietka 5
2 Izolácia na báze sklenených vlákien Isover Omietková fasáda, λ=0,035 m*ºС/W 150
3 Orientovane triesková doska OSB-3 12
4 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 200
5 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х200 mm, e=625 mm 200
6 Orientovane triesková doska OSB-3 12
7 Párový izolačný povlak 200 μm -
8 Sadrokartón 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných budov

R= 9,97 (m²*kW)

U= 0,10 (W/m²* k)

Vonkajšia stena pod omietku s posunutým dvojitým skeletom a protipožiarnou ochranou

Vonkajšia stena pod omietku s posunutým dvojitým skeletom a protipožiarnou ochranou
Vonkajšia stena pod omietku s posunutým dvojitým skeletom a protipožiarnou ochranou
Popis Hrúbka,
mm
1 Dekoratívna omietka 5
2 Izolácia na báze sklenených vlákien Isover Omietková fasáda, λ=0,035 m*ºС/W 150
3 Orientovane triesková doska OSB-3 12
4 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 100
5 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х200 mm, e=625 mm 100
6 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 100
7 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х100 mm, e=625 mm 100
8 Orientovane triesková doska OSB-3 12
9 Párový izolačný povlak 200 μm -
10 Sadrokartón ohňovzdorný 12.5
11 Sadrokartón ohňovzdorný 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov (vrátane materských škôl, škôl a zdravotníckych zariadení).

R= 10,0038 (m²*k/W)

U= 0,099 (W/m²* k)

Difúzna otvorená konštrukcia vonkajšej steny pod omietku

Difúzna otvorená konštrukcia vonkajšej steny pod omietku
Difúzna otvorená konštrukcia vonkajšej steny pod omietku
Popis Hrúbka,
mm
1 Dekoratívna omietka 5
2 Izolácia Steico Protect, λ=0,046 m*ºС/W 80
3 Izolácia Steico Flex, λ=0,038 m*ºС/W 200
4 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х200 mm, e=625 mm 200
5 Sadrová doska Fermacel 15
6 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х100 mm, e=625 mm 100
7 Izolácia Steico Flex, λ=0,038 m*ºС/W 100
8 Sadrová doska Fermacell 15

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov (vrátane materských škôl, škôl a zdravotníckych zariadení).

R= 9,326 (m²*k/W)

U= 0,1072 (W/m²* К)

Vnútorná nosná stena

Vnútorná nosná stena
Vnútorná nosná stena
Popis Hrúbka,
mm
1 Sadrokartón 12.5
2 Orientovane triesková doska OSB-3 12
3 Minerálna vatovaná izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 150
4 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х150 mm, e=625 mm 150
5 Orientovane triesková doska OSB-3 12
6 Sadrokartón 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov (vrátane materských škôl, škôl a zdravotníckych zariadení).

-

Priečka

Priečka
Priečka
Popis Hrúbka,
mm
1 Sadrokartón 12.5
2 Orientovane triesková doska OSB-3 12
3 Minerálna vatovaná izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 100
4 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х100 mm, e=625 mm 100
5 Orientovane triesková doska OSB-3 12
6 Sadrokartón 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov (vrátane materských škôl, škôl a zdravotníckych zariadení).

-

Prekrytia medzi poschodiami

Prekrytia medzi poschodiami
Prekrytia medzi poschodiami
Popis Hrúbka,
mm
1 Orientovane triesková doska OSB-3 18
2 Minerálna vatovaná izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 200
3 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х200 mm, e=625 mm 200
4 Párový izolačný povlak 200 μm -
5 Oblatovanie z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 30х50 mm 30
6 Sadrokartón 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov.

-

Podkrovné prekrytie s dvojitým posunutým krížovým skeletom

Podkrovné prekrytie s dvojitým posunutým krížovým skeletom
Podkrovné prekrytie s dvojitým posunutým krížovým skeletom
Popis Hrúbka,
mm
1 Orientovane triesková doska OSB-3 18
2 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 150
3 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х150 mm, e=625 mm 150
4 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 200 + 50
5 Skelet z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х250 mm, e=625 mm 250
6 Párový izolačný povlak 200 μm -
7 Oblatovanie z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 30х45 mm, e=400 mm 30
8 Sadrokartón 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov.

R= 11,10837 (m²*k/W)

U= 0,090 (W/m²* k)

Kyrtina pod kovovú škridlu s dvojitým skeletom

Kyrtina pod kovovú škridlu s dvojitým skeletom
Kyrtina pod kovovú škridlu s dvojitým skeletom
Popis Hrúbka,
mm
1 Kovová škridla -
2 Oblatovanie z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 30х80 mm, e=350 mm 30
3 Ochranná mreža z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х45 mm 45
4 Polymérová penová tesniaca pás -
5 Difúzna membrána DELTA®-MAXXPL -
6 Krov z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х200 mm + 45х198 mm, e=625 mm 200 + 198
7 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 200 + 200 + 50
8 Doska Steico Universal, λ=0,048 m*ºС/W 52
9 Párový izolačný povlak DELTA®-DAWIGP -
10 Oblatovanie z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 30х45 mm, e=400 mm 30
11 Sadrokartón 12.5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov (vrátane materských škôl, škôl a zdravotníckych zariadení).

R= 12,36 (m²*k/W)

U= 0,0802 (W/m²* k)

Kyrtina pod asfaltové šindle

Kyrtina pod asfaltové šindle
Kyrtina pod asfaltové šindle
Popis Hrúbka,
mm
1 Asfaltové šindle -
2 Obkladová vrstva -
3 Orientovane triesková doska OSB-3 18
4 Ochranná mreža z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х45 mm 45
5 Polymérová penová tesniaca páska -
6 Super difúzna membrána DELTA®-MAXXPLUS -
7 Krov z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 45х200 mm + 45х250 mm, e=625 mm 200 + 250
8 Čadicová izolácia Rockwool Superrock, λ=0,034 m*ºС/W 200 + 200 + 250
9 Párový izolačný povlak 200 μm -
10 Oblatovanie z hobľovaného dreva ihličnatej dreviny 30х45 mm, e=400 mm 30
11 Sadrokartón ohňovzdorný 12,5

Oblasť použitia: na výstavbu obytných a verejných budov (vrátane materských škôl, škôl a zdravotníckych zariadení).

R= 12,85 (m²*k/W)

U= 0,0807 (W/m²* k)