Otázka-odpoveď

  • Či zodpovedá tepelná izolácia budovy ukrajinským normám?

  • Ako sa zabezpečuje parotesná izolácia?

  • Aké materiály sa používajú?

  • Aká je úroveň ekologickosti budovy? Aká je emisia škodlivých látok?

  • Akí je tesnosť spojov konštrukcií? Aké sú výrobné tolerancie pre drevinu?

  • Ktoré upevnenie sa používa v továrni a počas montáže?

  • Aká je kontrola kvality výrobkov a zmontovaných domov?