Dodávka a montáž

Naša spoločnosť dodáva stavebné sústavy na špeciálne vybavených panelových dopravníkoch v celom SNŠ (Spoločenstve nezávislých štátov) a v Európe. Montáž konštrukcií našimi špecializovanými tímami sa vykonáva v rekordnom čase. Vysoký stupeň výrobnej pripravenosti umožňuje montovať dom s rozlohou 200 m2 za 3 dni.

 

Všetky prvky domu: panely stien, prekrytia a krytinové panely sú podrobené vizuálnej technickej prehliadke a až potom sa zabalia do ochrannej fólie a naložia sa do automobilov. V závislosti od výšky panelu sa doprava uskutočňuje buď panelovými dopravníkmi alebo inými veľkokapacitnými vozidlami. V priemere na jeden panelový dopravník pripadá až 60 m2 panelov pozdĺž vonkajšieho obrysu.

 

Všetky konštrukcie sú inštalované na predtým pripravených základoch. Panely stien, prekrytí a krytiny sú prepojené špeciálnymi vysoko pevnými samonapájacími spojovacími prvkami z Domax.Sp a zosilnenými spojovacími prvkami KPW do jediného systému. Podmienkou záruky na konštrukciu je povinná prítomnosť zástupcu továrne pre kontrolu uskutočnenia montážnych prác.