Zweigeschossiges Haus B-206

B-206 1B-206 2B-206 3B-206 4
B-206 1B-206 2B-206 3B-206 4

Plan

Erdgeschoss

экспликация

das erste Geschoss

экспликация

Explikation von Räumlichkeiten

Erdgeschoss

 
Block №1  
1.1 Korridor 8,30 м.кв.
1.2 Technischer raum 5,83 м.кв.
1.3 Sanitäre anlage 6,27 м.кв.
1.4 Speisezimmer- gesellschaftsraum 27,27 м.кв.
1.5 Küche 6,68 м.кв.
1.6 Garage 15,04 м.кв.
1.7 Technischer raum 6,89 м.кв.
   
Block №2  
2.1 Korridor 8,30 м.кв.
2.2 Sanitäre anlage 6,27 м.кв.
2.3 Küche 12,37 м.кв.
2.4 Speisezimmer- gesellschaftsraum 27,27 м.кв.
2.5 Technischer raum  7,31 м.кв.
2.6 Carport 28,94 м.кв.
   
das erste Geschoss  
Block №1  
1.8 Korridor 4,05 м.кв.
1.9 Sanitäre anlage 7,11 м.кв.
1.10 Schlafzimmer 12,77 м.кв.
1.11 Schlafzimmer 12,25 м.кв.
1.12 Schlafzimmer 12,65 м.кв.
   
Block №2  
2.7 Korridor 4,05 м.кв.
2.8 Sanitäre anlage 7,11 м.кв.
2.9 Schlafzimmer 12,77 м.кв.
2.10 Schlafzimmer 12,25 м.кв.
2.11 Schlafzimmer 12,65 м.кв.
   
Gesamtfläche aller Räume (block 1) 103,16 м.кв.
Gesamtfläche aller Räume (block 2) 103,01 м.кв.
Fläche des Hauses 262,50 м.кв.
Bebaute Fläche 131,25 м.кв.